×
INSHA YA UCHUMAJI KARAFUU (21 Apr 2016)

Assalaam alaykum.
Tunakaribisha insha zinazoelezea shughuli za uchumaji karafuu.

JAMII ISLAMICTIDES 769 topics

Category
Jukwaa la waandishi wasio na chombo cha kuandikia.Toa taarifa ya tukio lolote katika eneo lako au mbali nawe ulizo na ithibati nazo.Walio nyumbani na nje watafaidika.

Moderators: Al-Jabri
Falsafa,mantiki na ujasusi.Toa uchambuzi wa kina kwa taarifa zilizokufikia au matukio uliyoshuhudia.Sema kilicho moyoni mwako.Tafadhali zingatia uadilifu na heshima katika maelezo yako

Moderators: Al-Jabri, Babuji
Taarifa za maendeleo ya kisayansi duniani na elimu za anga.Hapa vile vile tunakaribisha habari za uvumbuzi wa mtu binafsi.Ukiwa na tatizo la matumizi ya kiteknolojia wasilisha hapa kutafuta ufumbuzi

Moderators: Al-Jabri
Internet ni fursa ya maendeleo
by Oyo
7 months 4 weeks ago
Huko uliko au unamopita tuletee zawadi ya picha.Weka hapa picha za heshima.Ukipenda toa na maelezo tufaidike.

Moderators: Al-Jabri

SIASA NA HISTORIA - (POLITICS) 182 topics

Category
Mambo yote yahusuyo siasa za kidemokrasia na utawala kwa jumla pamoja na matukio yake kuhusu eneo lolote duniani yanaweza kuwasilishwa hapa kwa kujadiliwa.

Moderators: Al-Jabri
Andika historia za watu mashuhuri wakiwa hai au marehemu ambao unahisi wamechangia sana kujenga familia na nchi zetu.Jamii itafaidika na dua wataombewa.

Moderators: Al-Jabri

SHARIA NA MAISHA YETU - ( LIFE AND SHARIA) - الشريعة وحياتنا 385 topics

Category
Hili ni jukwaa maalum la wanazuoni wa sasa na waliotangulia kutoa ufafanuzi juu ya ibada mbali mbali na mambo yanayojiri katika jamii.

Moderators: Al-Jabri
Wasilisha hapa tatizo lako lolote la kisharia au kisheria.Kwa ukarimu na kutafuta radhi za Allah subhaanahu wataala utajibiwa na wataalamu.Wengine watapata faida.

Moderators: Al-Jabri
Re: Criminal-Lawyer
by Abushashi
2 months 3 weeks ago

NYENZO ZA MAISHA - ( LIFE BASICS ) 363 topics

Category
Matibabu ni ghali na Kinga ni bora kuliko tiba.Hivyo ukiwa na tatizo la kiafya anza na tiba hizi kwani ni nyepesi na ni salama kujitibu mwenyewe.Pindi dawa ikikufaa tafadhali panda jukwaani utangaze kwa umma.

Moderators: Al-Jabri
KUPATA UJAUZITO
by Sindibad
1 year 3 weeks ago
Humu tunao ukurasa wa tiba ambapo utachagua dawa kulingana na tatizo lako.Ambalo ni kubwa zaidi eleza hapa ili uweze kushauriwa.Wataalamu wa afya ukumbi huu ni wenu kuifaa jamii.

Moderators: Al-Jabri
Cholesterol is finally officia ...
by Oyo
9 months 3 weeks ago
Lugha ni nyenzo muhimu ya mawasiliano.Usipoweza kujieleza vizuri hutoeleweka.Kila lugha ina tanzu zake.Hapa uliza na elimisha kutokana na uwezo wako katika lugha.

Moderators: Al-Jabri
Mapenzi ya kweli ya kiislamu ni kumpendelea muislamu mwenzio kile unachokipenda kwa nafsi yako.Hapa toa ushauri wa rohoni mwako ili uwapendao wafaidike na huduma yako.

Moderators: Al-Jabri
Mapenzi ya kweli ya kiislamu ni kumpendelea muislamu mwenzio kile unachokipendelea kwa nafsi yako.Hapa toa ushauri wa rohoni mwako ili uwapendao wafaidike na huduma yako.

Moderators: Al-Jabri

UCHUMI NA BIASHARA -(BUISENESS) 119 topics

Category
Hili ni jukwaa la habari zote zinazohusika na mambo ya kiuchumi, iwe ni biashara yenyewe kilimo ,uvuvi na shughuli nyenginezo za kimaisha pamoja na mahusiano baina ya wahusika wa shughuli hizo.

Moderators: Al-Jabri
Hapa unaweza kutangaza biashara au huduma yoyote ufanyayo ambayo ni ya halali.Hii ni bure na unafanya mwenyewe !.Tumia lugha yoyote upendayo na utasikika kote duniani.

Moderators: Al-Jabri
Re: UONGOFU SHOP
by Al-Jabri
2 months 3 weeks ago
  Total users online: 0 Members and 872 Guests Online
 • Total Messages: 2372
 • Total Sections: 5
 • Today Open: 0
 • Today Total Answer: 0
 • Total Subjects: 1818
 • Total Categories: 15
 • Yesterday Open: 0
 • Yesterday Total Answer: 0
 • Total Users: 202
 • Latest Member: Culex35
Time to create page: 0.475 seconds